Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Apie visų cheminių medžiagų, mišinių arba gaminių, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportą būtina pranešti iš anksto. Eksporto pranešimų galima ieškoti pagal metus, eksportuojančią ES valstybę narę, importuojančią šalį, cheminės medžiagos ir (arba) mišinio pavadinimą ir cheminės medžiagos rūšį. Paiešką galima patikslinti pasitelkiant daugiau paieškos kriterijų.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

Your search for "-, -, Tributyltin Compounds" returned 387 results.

2020 Germany Brazil Dibutyltinoxide Mixture
2020 Germany China Tetra-n-octyltin Mixture
2020 Germany China Tetrabutyltin Mixture
2020 Germany China Tributyltincloride Mixture
2020 Germany India Dibutylzinnoxide Mixture
2020 Germany India Tetra-n-octyltin Mixture
2020 Germany India Tetrabutyltin Mixture
2020 Germany India Tri-n-butyltin hydride Mixture
2020 Germany India Tributyltinchloride Mixture
2020 Germany India Tributyltintrichloride Mixture
2020 Germany Switzerland TIB KAT 225 Mixture
2020 Germany Taiwan Tetra-n-octyltin Mixture
2020 Germany Taiwan Tetrabutyltin Mixture
2020 Germany Taiwan Tri-n-butyltin hydride Mixture
2020 Germany United States Dibutylzinnoxide Mixture
2020 Germany United States Tetrabutyltin Mixture
2020 Germany United States Tetrabuyltin Mixture
2020 Germany United States Tri-n-butyltin hydride Mixture
2020 Germany United States Tributyltin hydride and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2020 Netherlands China AXION CS-4400 Mixture
2020 Netherlands China AXION CS-4801 Mixture
2020 Netherlands China AXION PS-3430 Mixture
2020 Netherlands Hong Kong, China AXION CS-4400 Mixture
2020 Netherlands India AXION CS-4400 Mixture
2020 Netherlands India AXION CS-4801 Mixture
2020 Netherlands India AXION PS-3430 Mixture
2020 Netherlands Korea, Republic of AXION CS-4400 Mixture
2020 Netherlands Korea, Republic of AXION CS-4801 Mixture
2020 Netherlands Korea, Republic of TOT Mixture Mixture
2020 Netherlands Switzerland AXION PS-3430 Mixture
2020 Netherlands Taiwan AXION CS-4400 Mixture
2020 Netherlands Taiwan AXION CS-4801 Mixture
2020 Netherlands United States AXION CS-4400 Mixture
2020 Netherlands United States AXION CS-4401 Mixture
2020 Netherlands United States AXION CS-4801 Mixture
2020 Netherlands United States AXION PS-3450 Mixture
2020 Netherlands United States TOT Mixture Mixture
2020 Spain Turkey A-W9794-1P8 P9794 DBTO PASTE Mixture
2019 Germany China Tetra-n-octyltin Mixture
2019 Germany China Tetrabutyltin Mixture
2019 Germany China Tributyltin-Chloride Mixture
2019 Germany India Dibutylzinnoxid Mixture
2019 Germany India Dibutylzinnoxide Mixture
2019 Germany India Tetra-n-octyltin Mixture
2019 Germany India Tetrabutyltin Mixture
2019 Germany India Tri-n-butyl-oxide Mixture
2019 Germany India Tri-n-butyltin hydride Mixture
2019 Germany India Tributyltin-Chloride Mixture
2019 Germany Mexico Dibutylzinnoxid Mixture
2019 Germany Switzerland TIB KAT 225 Mixture

Export search results to:

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2