Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Pagrindinis Biocidinių produktų reglamento (ES) Nr. 528/2012 (BPR) principas – biocidinis produktas turi būti autorizuotas, kad jį būtų galima tiekti rinkai arba naudoti Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje. Tai daroma dviem paeiliui vykstančiais etapais. Pirma, veiklioji medžiaga įvertinama ir, jei tenkinami kriterijai, patvirtinama tam tikram produktų tipui. Antruoju etapu autorizuojamas kiekvienas produktas, kurį sudaro patvirtinta (-os) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os), kurio sudėtyje yra arba iš kurio susidaro tokia (-ios) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os). Šiame puslapyje kalbama apie pirmąjį etapą.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys apie veikliąsias medžiagas ir (arba) produkto tipus. Tai matyti visuose paieškos filtruose ir paieškos rezultatuose. Toliau pateiktoje lentelėje rodoma informacija apie veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinius. Siekiant veiksmingumo, terminas veiklioji medžiaga ir terminas veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinys naudojami sinonimiškai.

Į duomenų bazę įtrauktos peržiūros programos veikliosios medžiagos, į peržiūros programą neįtrauktos veikliosios medžiagos ir BPR I priede nurodytos medžiagos. Daugiau informacijos apie veikliųjų medžiagų skirstymą į kategorijas galima rasti veikliųjų medžiagų patvirtinimo klausimams skirtame puslapyje.

Daugiau informacijos apie paieškas, kurias galite atlikti, ir apie tai, kaip pateikta informacija, skaitykite toliau.

Kaip ieškoti?

Informaciją apie biocidines veikliąsias medžiagas galite peržiūrėti dviem būdais:

– pagal tam tikros veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinį (naudokite skirtuką „Paieška“); ir

– kaip visų produkto tipo paraiškų, pateiktų dėl tam tikros veikliosios medžiagos, santrauką (skirtukas „Santrauka“).

Naudodamiesi paieškos skirtuku paiešką galite atlikti:

– pagal veikliosios medžiagos duomenis: cheminės medžiagos identifikatorių, produkto tipą, keistiną medžiagą;
(Numatytasis laukelio „galimai keistina medžiaga“ statusas yra „under assessment“ (vertinama); šis statusas nebūtinai reiškia, kad veiklioji medžiaga yra galimai keistina medžiaga. Jeigu veiklioji medžiaga nurodyta arba nenurodyta kaip galimai keistina medžiaga, pateikiamos informacijos puslapyje statusas atitinkamai pakeičiamas į „taip“ arba „ne“).

– pagal patvirtinimo duomenis: pavyzdžiui, patvirtinti pateiktos paraiškos statusas, patvirtinimo proceso vertinimo etapas, suteikto patvirtinimo galiojimas;

– pagal susijusius autorizuotus biocidinius produktus (biocidinio produkto prekinis pavadinimas).

Kaip pateikiama informacija

Rezultatų lentelėje pateikiama informacija apie veikliąją medžiagą, pavyzdžiui, patvirtinimo pradžios ir pabaigos data, vertinančioji kompetentinga institucija ir patvirtinimo arba vertinimo statusas. Paspaudus cheminės medžiagos pavadinimą patenkama į informacijos apie cheminę medžiagą puslapį (informacinė kortelė), kuriame apibendrinama visuose ECHA reglamentuojamuose kontekstuose gauta informacija apie cheminę medžiagą.

Duomenys apie veikliąsias medžiagas gaunami iš Biocidinių produktų registro (R4BP 3). Jame pateikiama informacija apie veikliąsias medžiagas, dėl kurių pateikta paraiška patvirtinti tam tikram biocidinio produkto tipui pagal BPR arba Biocidinių produktų direktyvą (Direktyva 98/8/EB). Atkreipiame dėmesį, kad norint matyti informaciją apie veikliąsias medžiagas arba naujausią paraiškos teikimo proceso etapą, R4BP 3 turi būti sėkmingai užbaigtas patvirtinimo etapas.

Daugiau informacijos apie konkrečios veikliosios medžiagos patvirtinimą galima rasti informacijos suvestinėje (kurią galima skaityti rezultatų lentelėje paspaudus akies piktogramą). Informacijos suvestinėje išsamiai pateikiami naujausi patvirtinimo duomenys, įskaitant aktualius dokumentus, susijusius autorizuotus biocidinius produktus ir visų veikliosios medžiagos patvirtinimo pakeitimų apžvalgą.

Rezultatų lentelėje taip pat matomas susijusių autorizuotų biocidinių produktų skaičius. Skaičius rodo produktų grupių (autorizacijos liudijimų grupių), kuriose yra ta veiklioji medžiaga, skaičių.

Skirtuke „Santrauka“ išvardytos visos produkto tipo paraiškos, pateiktos dėl tam tikros veikliosios medžiagos, neatsižvelgiant į tai, ar jos buvo patvirtintos, ar atmestos. Veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio patvirtinimo statusą rodo piktograma. Užvedę pelę ant piktogramos, matysite patvirtintinos paraiškos statusą, vertinimo etapą, jei vyksta patvirtinimo procesas, ir galėsite susipažinti su veikliosios medžiagos informacijos suvestine.

Eksporto rezultatai

Veikliosios medžiagos rezultatus galite eksportuoti ECHA svetainės standartiniais formatais (XLS, CSV ir XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 28 birželis 2024. Database contains 939 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 19
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 78
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved Link to the factsheet 114
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 936
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Not approved Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 27
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: