Skip to Content
Skip to Content

Importuotojai

Importuotojai

Esate importuotojas, jeigu:

  • cheminį produktą perkate tiesiogiai iš tiekėjo, įsisteigusio šalyje, kuri nėra EEE valstybė narė, ir įvežate jį į EEE teritoriją.

Nesate importuotojas, jeigu:

  • šalyje, kuri nėra EEE valstybė narė, įsisteigęs jūsų tiekėjas yra paskyręs EEE įsisteigusį vienintelį atstovą; tokiu atveju esate tolesnis naudotojas.

Jūsų pareigos priklauso nuo to, koks yra produktų, kuriuos importuojate, pobūdis (medžiagos, mišiniai ar gaminiai). Išsamiau žr. Pradinę informaciją importuotojams.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2