Vertinimo pažanga

Vadovaudamasi REACH 54 straipsniu, ECHA teikia ataskaitą apie pažangą, padarytą 2018 m. atliekant dokumentacijų ir cheminių medžiagų vertinimą. 

ECHA įvertino 420 cheminių medžiagų 484 registracijos dokumentacijas – atliko atitikties patikras (CCH) arba išnagrinėjo pasiūlymus atlikti bandymus (TPE). ECHA parengė 379 sprendimų projektus: 211 dėl atitikties patikros ir 168 dėl pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimo. Atitikties patikrai registracijos dokumentacijos daugiausia buvo atrenkamos atsižvelgiant į galimą pavojų arba poveikį.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Metų pabaigoje nebuvo baigta 45 dokumentacijų atitikties patikra, o 65 dokumentacijų atvejų buvo nagrinėjami pasiūlymai atlikti bandymus.

ECHA priėmė 274 galutinius sprendimus, kuriuose pateikti 888 informacijos prašymai. Iš šių 274 sprendimų 144 buvo sprendimai atlikti atitikties patikrą ir 130 – sprendimai, priimti išnagrinėjus pasiūlymus atlikti bandymus.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Iš 274 galutinių sprendimų 216 priimti nedalyvaujant Valstybių narių komitetui (MSC) (iš valstybių narių nebuvo gauta jokių pasiūlymų dėl pakeitimų). 58 sprendimai priimti dalyvaujant MSC: 34 – taikant rašytinę procedūrą ir 24 – MSC posėdyje.

Tęsiant ankstesnių metų sprendimų priėmimo procesą, 2018 m. pabaigoje parengti dar 174 sprendimų projektai dėl atitikties patikros ir 109 sprendimų projektai, susiję su pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimu. Išsiuntus sprendimo projektą, ECHA baigė 52 atitikties patikras ir 44 pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimą, nes moksliniu požiūriu reikšmingi duomenys ar svarbūs administraciniai pakeitimai leido užbaigti sprendimo priėmimo procedūrą.

Du sprendimų projektai perduoti Komisijai sprendimui priimti; abu jie susiję su išplėstinio toksiškumo vienos kartos reprodukcijai tyrimo plano parengimu.

Categories Display