Konsultacija dėl nukrypimo nuo netvirtinimo kriterijų

Active substances meeting the following exclusion criteria should normally not be approved:

 • carcinogens, mutagens and reprotoxic substances categories 1A or 1B according to the CLP Regulation
 • endocrine disruptors
 • persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) substances
 • very persistent and very bioaccumulative (vPvB) substances

Derogations may be possible as laid down in Article 5(2) of the BPR, when it is shown that:

 1. the risk to humans, animals or the environment from exposure to the active substance in a biocidal product, under realistic worst-case conditions of use, is negligible, in particular where the product is used in closed systems or under other conditions which aim to exclude contact with humans and release into the environment;
 2. there is evidence that the active substance is essential to prevent or control a serious danger to human health, animal health or the environment; or
 3. not approving the active substance would have a disproportionate negative impact on society when compared with the risk to human health, animal health or the environment arising from the use of the substance.

In this case, approval of an active substance may be granted for a maximum period of five years, and for restricted uses. In addition, Member States may only authorise biocidal products where they consider that conditions are met on their territory.

To decide if the active substance may be approved or not, a consultation is organised to collect information on whether the conditions for derogation set out in Article 5(2) of the BPR are satisfied.

During the consultation, the following information is made public:

 • substance identity (name and EC/CAS numbers)
 • product-type(s)
 • evaluating competent authority
 • a description of the representative uses presented by the applicant
 • information on the exclusion criteria met by the active substance

It is important that interested parties (manufacturers, users of biocidal products, sector concerned, authorities etc.) contribute to the consultation to collect valuable information for the decision-making process, in particular on the existence or absence of suitable alternatives.

Contributors must provide information with justifications, and not mere statements that a substance is needed or not needed.

Information collected through the consultation is made publicly available.

The European Commission together with Member States will take into account the information collected when deciding whether to approve or not the concerned active substance.

There are currently no ongoing consultations.Kaip prisidėti prie viešųjų konsultacijų?

Viešosios konsultacijos trunka 60 dienų.

Suinteresuotosios trečiosios šalys, kurios nori dalyvauti viešosiose konsultacijose, turi pateikti susijusią informaciją naudodamos saugią internetinę formą.

Kad palengvintų pateiktos informacijos analizę ir sprendimo priėmimo procesą, informacijos pateikėjas privalo:

 • aiškiai nurodyti, kuri, informacijos pateikėjo manymu, BPR 5 straipsnio 2 dalies a, b ir (arba) c punkto nukrypti leidžianti nuostata yra tenkinama arba ne, ir
 • pateikti išsamų pagrindimą.

Kai tuo pat metu viešoji konsultacija organizuojama dėl tos pačios veikliosios medžiagos, naudojamos kelių rūšių produktuose informacijos pateikėjas privalo pateikti atskirus dokumentus dėl kiekvienos produkto rūšies, nes su netvirtinimu susijusi nukrypti leidžianti nuostata analizuojama pagal konkrečią produkto rūšį ir produkto rūšies naudojimo būdą.

Informacijos pateikėjas taip pat turėtų išnagrinėti rekomendacijas, pateiktas gairėse „Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation“ (Informacijos apie galimai keistinas medžiagas pagal Biocidinių produktų reglamentą pateikimas per viešąsias konsultacijas). Pavyzdžiui, kai informacijos pateikėjas dalyvaudamas konsultacijose nurodo, kad yra alternatyvos arba jų nėra, jis privalo tiksliai nurodyti naudojimo būdą, alternatyvių veikliųjų medžiagų pavadinimą ir tapatybę arba necheminius organizmų, kuriems daromas poveikis, kontrolės metodus, ir pan.

Pateikta informacija gali būti konfidenciali arba nekonfidenciali. Jeigu norite, kad jūsų informacija išliktų konfidenciali, turėsite pateikti tinkamą pagrindimą (žr. „Informacijos apie galimai keistinas medžiagas pagal Biocidinių produktų reglamentą pateikimo per viešąsias konsultacijas“ gaires). Visa konfidenciali informacija bus prieinama tik Europos Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms.