Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu

Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su saugiu cheminės medžiagos naudojimu. Vertinančioji kompetentinga institucija gali pareikalauti informacijos, kuri nėra privaloma pagal standartinius informacijai keliamus reikalavimus, kad nustatytų, ar cheminė medžiaga kelia pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. Atlikus vertinimą gali būti taikomos reguliuojamosios rizikos valdymo priemonės.

 

Sudarykite palankesnes sąlygas cheminės medžiagos vertinimo procesui
  • Kuo anksčiau atnaujinkite savo registracijos dokumentaciją, jeigu matote, kad yra suplanuotas jūsų cheminės medžiagos vertinimas. Patikrinkite, kokių cheminių medžiagų vertinimą Koreguojamame Bendrijos veiksmų plane (CoRAP) numatyta atlikti per trejus metus.
  • Dokumentacijos atnaujinimų neteikite, jeigu vertinančioji kompetentinga institucija pradėjo 12 mėnesių vertinimo laikotarpį.
  • Jeigu vertinimas jau prasidėjo, o į dokumentaciją reikia įtraukti naujos informacijos, pirma su vertinančiąja valstybe nare susitarkite, ar dokumentaciją atnaujinti galima ir kaip tai padaryti.
  • Laikykitės vieningos pozicijos: vieną kartą pateikus informaciją visų cheminės medžiagos registruotojų vardu, sprendimo priėmimo procesas tampa sklandesnis.
  • Jeigu sprendimui priimti reikalinga pateikti visapusišką tyrimų ataskaitą, pateikite išsamią informaciją apie tyrimus, kad vertinančioji kompetentinga institucija galėtų atlikti nepriklausomą vertinimą. Duomenis visada teikite išsamioje tyrimų santraukoje.
  • Atminkite, kad vertinančioji kompetentinga institucija pradės atnaujintos registracijos dokumentacijos tolesnį vertinimą.
  • Kompetentinga institucija įvertins, ar nauja informacija yra tokia, kokios prašyta sprendime, ir ar ji išsklaido susirūpinimą keliančias abejones.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)