Naudojimo žemėlapiai

Naudojimo žemėlapių koncepcija sukurta siekiant pagerinti tiekimo grandinėje perduodamos informacijos apie naudojimo būdus ir sąlygas kokybę ir padidinti šio informacijos perdavimo proceso veiksmingumą.

Naudojimo žemėlapius paprastai kuria tolesnių naudotojų sektoriaus organizacijos, kurios šiuo tikslu suderintai ir struktūrizuotai renka informaciją apie naudojimo būdus ir cheminių medžiagų naudojimą jų sektoriuje. Šiuo tikslu pagal CSR/PS veiksmų gaires buvo parengtas naudojimo žemėlapio rinkinys.

Skirtingų sektorių atstovai kuria naudojimo žemėlapius pasinaudodami naudojimo žemėlapių rinkinio šablonais, kuriuose pateikiama poveikio vertinimams atlikti reikalinga informacija, pvz., naudojimo būdo aprašymas ir naudojimo sąlygos.

Registruotojai naudoja tam tikrų tolesnių naudotojų sektorių sudarytus prieinamus naudojimo žemėlapius, kad pagal REACH reglamentą parengtų savo cheminės saugos vertinimus, kuriuose būtų pateikiama svarbi ir reali informacija apie naudojimo būdus ir sąlygas.

Kam yra naudingi naudojimo žemėlapiai?

Naudojimo žemėlapiai yra naudingi registruotojams. Juose registruotojai gali:

  • gauti informacijos apie naudojimo būdus ir sąlygas, kuri padeda jiems atlikti cheminės saugos vertinimus (CSA);
  • gauti informacijos tiesiogiai iš tam tikrų tolesnių naudotojų sektorių, kad CSA būtų galima pagrįsti realiomis naudojimo sąlygomis, kurios yra būdingos sektoriui;
  • sužinoti, kaip veiksmingai gauti informacijos apie naudojimo būdus iš tam tikrų tolesnių naudotojų sektorių.

Naudojimo žemėlapiai yra naudingi tolesniems naudotojams. Juose tolesni naudotojai gali:

  • susipažinti su realiais ir naudingais perduodamais poveikio scenarijais, kuriuos, remdamiesi naudojimo žemėlapiais, parengė tiekėjai;
  • gauti suderintą ir nuoseklią sektoriaus lygmens informaciją, kurią naudodamos įmonės gali lengviau nagrinėti iš visų tiekėjų gautus poveikio scenarijus;
  • tikėtis, kad registruotojai savo registracijos dokumentacijose iki 2018 m. ir bet kuriame savo dokumentacijos atnaujinime aptars naudojimo būdus.

Kur galiu rasti papildomos informacijos?

Naršykite kituose šios svetainės puslapiuose:

  • antrame skirtuke „Šablonai ir pateikimas“ galite rasti visus šablonus, kurie yra reikalingi sektoriaus subjektams, jei jie nori parengti naudojimo žemėlapius, ir pateikiama informacija apie šių šablonų tarpusavio ryšį. Šiame skirtuke taip pat rasite nuorodą į internetinę formą, kurioje naudojimo žemėlapius galėsite įtraukti į biblioteką;
  • trečias skirtukas „Naudojimo žemėlapių biblioteka“ yra pagrindinis tam tikro sektoriaus asociacijų parengtų naudojimo žemėlapių šaltinis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)