Informacijos perdavimas tiekimo grandinės dalyviams

Tiekimo grandinės dalyviai gali atlikti įvairius vaidmenis ir galbūt net ne vieną. Pagal vaidmenį priskiriamos įvairios prievolės; jums pagelbėti gali įvairūs įrankiai ir informacija. Jie aprašyti kiekvienam vaidmeniui skirtuose puslapiuose.

Veiksmingi informaciniai ryšiai tarp tolesnių naudotojų ir tiekėjų visuose REACH proceso etapuose padeda užtikrinti, kad tiekimo grandinėje būtų teikiama reikiama informacija.

Kai tolesni naudotojai savo tiekėjams pateikia informaciją apie jų taikomus naudojimo būdus ir sąlygas, registruotojai, rengdami savo cheminės saugos vertinimo poveikio scenarijus, gali remtis šia informacija. Todėl patarimai apie saugų naudojimą, kuriuos registruotojas pateikia tolesniems naudotojams, turi būti tinkami ir tikroviški.

Informacijos perdavimo įrankiai

Įgyvendindamos Cheminės saugos ataskaitų ir poveikio scenarijų veiksmų planą ir keitimosi poveikio scenarijais tinklo veiklą, pramonės sektoriaus organizacijos, valstybės narės ir ECHA dirbo kartu, kad patobulintų ir suderintų informacijos perdavimą tiekimo grandinėje. Ryšiams su pirmesne grandimi buvo sukurti „naudojimo žemėlapiai“, kad informaciją būtų galima perduoti registruotojams, dažnai − per sektoriaus organizacijas.

Ryšiams su tolesniais naudotojais palaikyti sukurta daug priemonių: susitarta dėl cheminių medžiagų poveikio scenarijų šablonų; susitarta dėl informacijos apie saugų mišinių naudojimą (SUMI) šablonų; suderintos poveikio scenarijų frazės ir IT pranešimų perdavimas; sukurta pagrindinių mišinio komponentų nustatymo metodika.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)