Kurios cheminės medžiagos kelia susirūpinimą?

 

Įvadas

Pavojinga laikoma kiekviena cheminė medžiaga, kuri galėtų būti kenksminga. Tam tikros cheminės medžiagos gali sukelti skirtingos rūšies žalą – nuo nedidelio odos sudirginimo iki vėžio. Cheminės medžiagos taip pat gali turėti didelį poveikį aplinkai, įskaitant orą, vandenį ir žemę; be to, jos gali pakenkti augalams ir gyvūnams.

Cheminė medžiaga mūsų sveikatai arba aplinkai gali būti kenksminga tik tuo atveju, jei ji bus naudojama mūsų aplinkoje. Siekdami apsisaugoti nuo pavojingų cheminių medžiagų, turime jas tinkamai tvarkyti, kad jų poveikį sumažintume iki priimtino lygio, arba šias chemines medžiagas reikia pakeisti saugesnėmis alternatyvomis.

Medžiaga yra klasifikuojama ES lygmeniu, jeigu ji turi tam tikrų kenksmingų savybių. ECHA svetainėje galima rasti išsamų klasifikuojamų medžiagų sąrašą. Čia taip pat galite sužinoti, kaip reikėtų ženklinti tokias medžiagas.

REACH reglamente ir kituose ES teisės aktuose numatytos įvairios apsauginės pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomos reguliavimo priemonės.  Pavyzdžiui, apribojimai taikomi daugumai vartotojams tiekiamų pavojingų medžiagų. Kitos pavojingos medžiagos rinkai gali būti pateikiamos, jeigu jas leista naudoti specifiniais tikslais.