Kaip chemines medžiagas naudoti saugiai?

Cheminės medžiagos paprastai kelia baimę. Dažnai manoma, kad cheminės medžiagos yra pavojingos ir kad jų reikėtų vengti. Tiesą sakant, cheminės medžiagos mūsų gyvenime yra labai svarbios: esame sudaryti iš cheminių medžiagų ir jos mums yra reikalingos.

Tačiau reikia išmokti su jomis elgtis atsargiai. Kai kurios cheminės medžiagos yra pavojingos ir jas reikia tvarkyti rūpestingai. Apžiūrėkite naudojamų produktų pakuotę ir įdėmiai perskaitykite etiketes. Produktų etiketėse pateikiama informacija apie saugų produkto naudojimą. Griežtai laikykitės instrukcijų: jų paskirtis – užtikrinti jūsų saugumą!

Pasistenkite kuo labiau sumažinti pavojingų cheminių medžiagų jums daromą poveikį. Cheminė medžiaga jau pati savaime yra pavojinga, be to, jos keliamą riziką dar labiau padidina sąlytis su šia medžiaga, t. y. jos kiekis arba laikas, kurį patiriamas jos poveikis.

Pasinaudokite savo teise žinoti, kokios medžiagos naudojamos perkamuose vartotojams skirtuose produktuose. Parduotuvėje klauskite, kokios pavojingos cheminės medžiagos naudojamos produktuose. Pardavėjai yra teisiškai įpareigoti suteikti jums šią informaciją. Taip galite atsisakyti produktų, kuriuose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos.

Naujausią informaciją sužinokite ECHA svetainėje. Čia galite rasti informacijos apie iki šiol pagal REACH reglamentą įregistruotas chemines medžiagas ir informaciją apie chemines medžiagas, kurios dėl jų konkrečios klasifikacijos turi būti ženklinamos ir pateikiamos specialiose pakuotėse. Informacija bus toliau atnaujinama siekiant pateikti visus su saugiu naudojimu susijusius duomenis.

Dauguma nacionalinių ir Europos organizacijų parengė naudingas rekomendacijas, kuriose pateikiama išsamesnė informacija ir konkretūs patarimai, kaip išvengti pavojingų cheminių medžiagų.

 

Sužinokite, ką reiškia etiketės

Image

Pavojaus piktograma yra etiketės paveikslėlis, kuriame pateikiamas įspėjamasis simbolis ir jame naudojamos tam tikros spalvos. Šiomis piktogramomis siekiama pateikti informaciją apie konkrečios medžiagos arba mišinio keliamą žalą mūsų sveikatai arba aplinkai.

Daugiau

Ieškoti saugesnių produktų

Image

Vis daugiau sužinoma apie pavojingų cheminių medžiagų keliamą pavojų, o vartotojai vis dažniau renkasi saugesnes chemines medžiagas, todėl vis daugiau įmonių ieško saugesnių alternatyvų.

Daugiau

 

Saugus cheminių medžiagų naudojimas darbe

Image

Saugus cheminių medžiagų naudojimas jūsų darbo vietoje yra labai svarbus jūsų sveikatai ir gerovei. Naudingos informacijos galima rasti chemines medžiagas reglamentuojančiuose ES teisės aktuose, pvz., REACH, CLP ir Biocidinių produktų reglamentuose.

Daugiau

Pasinaudokite savo teise užduoti klausimus

Image

Turite teisę klausti, ar perkamuose produktuose naudojamos tam tikros pavojingos cheminės medžiagos. Šios medžiagos vadinamos labai didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (angl. SVHC) ir yra įtrauktos į kandidatinį sąrašą.

Daugiau