How to make changes to joint submissions

Kai REACH-IT sistemoje sukuriamas bendro informacijos teikimo įrašas, kartais prireikia atlikti pakeitimus, ištaisyti klaidas arba prisitaikyti prie naujų aplinkybių.

Bendro informacijos teikimo grupės pagrindinis registruotojas gali padaryti kai kuriuos bendro informacijos teikimo įrašų pakeitimus, tačiau toliau nurodytos informacijos pakeitimus turi atlikti ECHA. Jei norite pateikti prašymą atlikti pakeitimą, kreipkitės į ECHA užpildydami kontaktinę formą.

 

Pagrindinio registruotojo pakeitimas

Bendros registracijos nariai gali pakeisti pagrindinį registruotoją REACH-IT sistemoje, jei su tuo sutinka ankstesnysis pagrindinis registruotojas ir naujasis pagrindinis registruotojas. Naujasis pagrindinis registruotojas turės iš naujo pateikti pagrindinės registracijos dokumentų rinkinį, kad būtų užbaigtas pagrindinio registruotojo funkcijų perdavimas.

Jei pagrindinis registruotojas nebereaguoja į jūsų pranešimus (pavyzdžiui, dėl bankroto, mirties ar kitos priežasties), bendros registracijos nariai gali nominuoti naują pagrindinį registruotoją. Galite paprašyti, kad ECHA paskirtų kitą pagrindinį registruotoją REACH-IT sistemoje. Turėsite pateikti duomenis apie naujo pagrindinio registruotojo nominavimą. Prieš paskirdama kitą pagrindinį registruotoją, ECHA susisieks su pagrindiniu registruotoju, kuris nebeatsako į užklausas.

 

Bendrai teikiami dokumentai

Nurodymus dėl saugaus naudojimo ir cheminės saugos ataskaitą pagrindinis registruotojas gali pateikti visų narių vardu arba kiekvienas registruotojas tokią informaciją gali pateikti atskirai.

Jei jūs, kaip pagrindinis registruotojas, nurodėte, kad šie dokumentai yra bendrai teikiami pagrindinio registruotojo dokumentų rinkinyje, vėliau to pakeisti nebegalite. Tačiau jei visi bendrai teikiamos informacijos grupės nariai savo dokumentų rinkiniuose nurodė, kad šiuos dokumentus jie pateikia atskirai, galite prašyti, kad ECHA pakeistų šių dokumentų statusą. Prieš tai, kai bus galima pateikti prašymą atlikti pakeitimą, nariams gali tekti atnaujinti savo dokumentų rinkinius, kad būtų užtikrintas nuoseklumas.

 

Bendro informacijos teikimo rūšis

Nuo 2016 m. vasaros galimas dviejų rūšių bendras informacijos teikimas: išsamus ir tarpinis. Kai bendras informacijos teikimas yra išsamus, gali būti derinama išsami (standartinė) ir tarpinė registracija. Kai bendras informacijos teikimas yra tarpinis, gali būti registruojama tik cheminė medžiaga, naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga, kuri yra (pagaminta arba) naudojama griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Vienas išsamus bendras informacijos apie cheminę medžiagą teikimas ir vienas tarpinis bendras informacijos apie tą pačią medžiagą teikimas nepažeidžia prievolės bendrai teikti informaciją.

Kaip pagrindinis registruotojas turite nurodyti REACH-IT bendro informacijos teikimo rūšį; po to jos keisti nebegalėsite. Tačiau galite prašyti ECHA pakeisti bendro informacijos teikimo rūšį, jeigu visos registracijos paraiškos atitinka naujos rūšies reikalavimus ir jei tokios rūšies bendro informacijos teikimo atvejų dar nėra.

 

Cheminės medžiagos, apie kurią bendrai teikiama informacija, kiekis tonomis

Pagrindinis registruotojas savo dokumentų rinkinyje nurodo cheminės medžiagos, apie kurią bendrai teikiama informacija, kiekį tonomis. Nuo to priklauso informacijos pateikimo reikalavimai, kuriuos turi atitikti informacija, bendrai pateikta pagrindinio registruotojo dokumentų rinkinyje. Bendrai teikiamos informacijos grupės nariai negali registruoti didesnio cheminės medžiagos kiekio tonomis, nebent reikalaujamą papildomą informaciją jie pateikia atskirai.

Kaip pagrindinis registruotojas, atnaujindamas pagrindinės registracijos dokumentų rinkinį galite pats padidinti cheminės medžiagos, apie kurią bendrai teikiama informacija, kiekį tonomis, bet jo sumažinti negalite. Tačiau, jei visi bendrai teikiamos informacijos grupės nariai (išskyrus pagrindinį registruotoją) registruodami yra nurodę mažesnį kiekį tonomis, galite prašyti ECHA sumažinti cheminės medžiagos, apie kurią bendrai teikiama informacija, kiekį tonomis. Grupės nariams gali tekti atnaujinti savo dokumentų rinkinį prieš tai, kai bus galima pateikti prašymą dėl pakeitimo.

Kai ECHA sumažina cheminės medžiagos kiekį tonomis, turite atnaujinti pagrindinio registruotojo dokumentų rinkinį ir nurodyti naują cheminės medžiagos, apie kurią bendrai teikiama informacija, kiekį tonomis. Negalima pašalinti jokių duomenų, atitinkančių informacijos reikalavimus, taikomus didesniam cheminės medžiagos kiekiui tonomis, nes turite pateikti visus turimus duomenis apie cheminę medžiagą (šiuos duomenis jau buvo galima gauti).

 

 

Bendro informacijos teikimo įrašo pavadinimas

Kaip pagrindinis registruotojas, pasirenkate bendro informacijos teikimo REACH-IT sistemoje įrašo pavadinimą ir po to tokio pavadinimo nebegalite keisti. Pagrįstais atvejais galite prašyti, kad pavadinimą pakeistų ECHA.

 

Neužpildyto bendro informacijos teikimo įrašo ištrynimas

Pagrindinis registruotojas gali ištrinti bendro informacijos teikimo įrašą, kurį jie (per klaidą) sukūrė REACH-IT sistemoje, jei nė vienas iš bendros registracijos narių nepateikė savo dokumentų rinkinių (sėkmingai arba ne). Jei pagrindinis registruotojas neištrina per klaidą sukurto bendro informacijos teikimo įrašo, tikrieji tos cheminės medžiagos registruotojai vėliau negalės sukurti bendro informacijos teikimo įrašo ir atlikti registracijos. Jei taip atsitinka, galite paprašyti, kad bendro informacijos teikimo įrašą ištrintų ECHA.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)