Skip to Content
Skip to Content

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".
Filter the list
Įrašymo data:

Sprendimas IUCLID duomenų rinkinys  
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol EC Nr. : 604-395-6 | CAS Nr.: 14409-72-4
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EC Nr. : 243-816-4 | CAS Nr.: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC Nr. : 500-209-1 | CAS Nr.: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC Nr. : 500-045-0 | CAS Nr.: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated EC Nr. : 500-024-6 | CAS Nr.: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) EC Nr. : 931-753-1 | CAS Nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) EC Nr. : 931-756-8 | CAS Nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EC Nr. : 931-755-2 | CAS Nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) EC Nr. : 931-754-7 | CAS Nr.: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EC Nr. : 230-770-5 | CAS Nr.: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EC Nr. : 248-743-1 | CAS Nr.: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EC Nr. : 939-975-0 | CAS Nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EC Nr. : 938-618-6 | CAS Nr.: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EC Nr. : 687-833-9 | CAS Nr.: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EC Nr. : 687-832-3 | CAS Nr.: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether EC Nr. : 932-998-7 | CAS Nr.: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EC Nr. : 939-993-9 | CAS Nr.: -
Isononylphenol, ethoxylated EC Nr. : 609-346-2 | CAS Nr.: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC Nr. : 500-315-8 | CAS Nr.: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EC Nr. : 247-816-5 | CAS Nr.: 26571-11-9
Nonylphenolpolyglykolether EC Nr. : 931-562-3 | CAS Nr.: 9016-45-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EC Nr. : 202-977-0 | CAS Nr.: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol EC Nr. : 203-199-4 | CAS Nr.: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EC Nr. : 257-907-1 | CAS Nr.: 52427-13-1
4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol EC Nr. : 635-391-2 | CAS Nr.: 142731-63-3
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol EC Nr. : 635-389-1 | CAS Nr.: 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched EC Nr. : 284-325-5 | CAS Nr.: 84852-15-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EC Nr. : 250-339-5 | CAS Nr.: 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol EC Nr. : 241-427-4 | CAS Nr.: 17404-66-9
p-isononylphenol EC Nr. : 247-770-6 | CAS Nr.: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched EC Nr. : 291-844-0 | CAS Nr.: 90481-04-2
4-(2,6-dimethylheptan-2-yl)phenol EC Nr. : 635-388-6 | CAS Nr.: 521947-27-3
Nonylphenol EC Nr. : 246-672-0 | CAS Nr.: 25154-52-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EC Nr. : 635-696-0 | CAS Nr.: 186825-39-8
Isononylphenol EC Nr. : 234-284-4 | CAS Nr.: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EC Nr. : 201-604-9 | CAS Nr.: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EC Nr. : 238-009-9 | CAS Nr.: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EC Nr. : 236-086-3 | CAS Nr.: 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride EC Nr. : 243-072-0 | CAS Nr.: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride EC Nr. : 260-566-1 | CAS Nr.: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride EC Nr. : 256-356-4 | CAS Nr.: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride EC Nr. : 247-094-1 | CAS Nr.: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details

Export search results to:

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2