Skip to Content
Skip to Content

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides

covering any of their individual isomers and combinations thereof EC Nr. : - CAS Nr.: -
Įrašymo pagrindas
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Įrašymo data
16/07/2019
Sprendimas
IUCLID duomenų rinkinys
Pagalbinis dokumentas
Atsakymas į pastabas
Pastabos
The combined intrinsic properties justifying the inclusion for the Member State Committee as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health and the environment which give rise to an equivalent level of concern are the following:
Persistence, mobility, potential for long-range transport, observed adverse effects (at least the following probable effects for human health: effects on the liver, the kidney, and the haematological and immune systems and effects on development; at least the following probable effects for the environment: population relevant effects on birds and mammals); as well as low adsorption potential and high water solubility rendering the substance fully bioavailable for uptake via (drinking) water. Together, these elements lead to a very high potential for irreversible effects.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate 700-242-3 62037-80-3 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride 218-173-8 2062-98-8 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid 236-236-8 13252-13-6 Official source
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate 266-578-3 67118-55-2 Official source

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1