Skip to Content
Skip to Content

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

and all major diastereoisomers identified EC Nr. : - CAS Nr.: -
Įrašymo pagrindas
PBT (Article 57d)
Įrašymo data
28/10/2008
Sprendimas
IUCLID duomenų rinkinys
Pagalbinis dokumentas
Atsakymas į pastabas
Pastabos

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
gamma-hexabromocyclododecane - 134237-52-8 Official source
beta-hexabromocyclododecane - 134237-51-7 Official source
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 Official source
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 Official source
alpha-hexabromocyclododecane - 134237-50-6 Official source

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2