Kodėl reikia keisti?

Bendrovės šių veiksmų imasi dėl įvairių priežasčių. Atlikdamos mokslinius tyrimus, kuriais siekiama pagerinti bendrovių produktų techninį veiksmingumą, bendrovės gali pageidauti sumažinti bendrovės naudojamos cheminės medžiagos keliamą riziką.  Bendrovės gali nuspręsti pradėti naudoti mažesnį pavojų keliančią cheminę medžiagą, pasirinkti pakaitinę technologiją arba kitokios sudėties produktą. Vykdant praktinę veiklą dažnai imamasi visų šių išvardytų veiksmų. Minėti veiksmai paprastai padidina veiksmingumą, skatina diegti naujoves, užtikrina konkurencinį pranašumą, gerina saugą ir leidžia sutaupyti lėšų.

Naujovės ir veiksmingumas

Ieškodami saugesnių pakaitinių galimybių turite sistemingai įvertinti savo veiklą ir jos vykdymo būdus. Gali paaiškėti net ir tai, kad pakeitus gamybos procesą ar produkto sudėtį jūsų naudojamos cheminės medžiagos ar mišinio funkcija taps nebereikalinga. Savo ruožtu tokios permainos skatina diegti naujoves. Iš naujo išnagrinėję savo naudojamas medžiagas ir gamybos procesą taip pat galite padidinti veiklos našumą, sutaupyti išteklių arba sumažinti per visą galutinio produkto naudojimo laikotarpį susidarantį atliekų kiekį.

Konkurencinis pranašumas

Pakeitę pavojingas chemines medžiagas kitomis medžiagomis galite įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje. Jūsų klientai įvertins pažangius produktus, kurie nekelia pavojaus darbuotojams, klientams ir kur kas mažiau kenkia aplinkai. Jūsų pasirinktas pakaitalas jūsų klientams taip pat gali suteikti pranašumą rinkoje ir sumažinti išlaidas, kurios patiriamos siekiant laikytis cheminės saugos reikalavimų. Pasiūlykite rinkai tinkamą produktą, ir konkurencija jums taps nebaisi.

Reglamentavimo sąnaudų taupymas

Pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomi griežtesni reguliavimo reikalavimai siekiant nuo kenksmingo šių medžiagų poveikio apsaugoti žmones ir aplinką. Todėl jas būtina nuosekliau kontroliuoti darbo vietose ir tolesniuose tiekimo grandinės etapuose. Pavojingas chemines medžiagas pakeitę saugesnėmis pakaitinėmis medžiagomis ar technologijomis taupote laiką ir veiklos sąnaudas, reikalingas šių medžiagų naudojimo keliamai rizikai sumažinti.

Teisinga veikla

Daugelis bendrovių pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą saugesnėmis laiko tiesiog teisinga veikla. Ar gali būti tikslingesnė veikla negu galimos rizikos su chemine medžiaga dirbantiems jūsų darbuotojams, jūsų produktus naudojantiems vartotojams ir kenksmingo poveikio aplinkai mažinimas? Šiais savo veiksmais padedate užtikrinti, kad Europa būtų saugesnė vieta gyventi mums visiems ir būsimoms kartoms.

Jums reikia daugiau laiko?

Pakaitalų paieška ir jų išbandymas gali trukti gana ilgai. Jeigu jūsų cheminė medžiaga įtraukta į REACH reglamente pateiktą autorizacijos sąrašą, šios medžiagos neleidžiama naudoti po galutinio termino. Jeigu iki tol nebūsite radę saugaus pakaitalo, turėsite pateikti autorizacijos paraišką, kad galėtumėte naudoti savo cheminę medžiagą.

Išsami informacija pateikta skiltyje REACH autorizacija

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)