Vertybės

Skaidrumas

Aktyviai į savo veiklą įtraukiame reguliavimo partnerius bei suinteresuotuosius subjektus ir skaidriai priimame sprendimus. Mes teikiame aiškią informaciją ir su mumis lengva susisiekti.

Nepriklausomumas

Nepriklausome nuo jokių išorinių interesų ir objektyviai priimame sprendimus. Prieš priimdami daugumą savo sprendimų, atvirai konsultuojamės su visuomenės nariais.

Patikimumas

Mūsų sprendimai grindžiamo mokslo žiniomis ir yra nuoseklūs. Atsakingumas ir konfidencialios informacijos saugumas – visų mūsų veiksmų pamatas.

Veiksmingumas

Mes siekiame užsibrėžto tikslo, esame atsidavę savo darbui ir nešvaistome išteklių. Taikome aukštos kokybės standartus ir laikomės terminų.

Įsipareigojimas didinti gerovę

Skatiname saugų ir tvarų cheminių medžiagų naudojimą, kad būtų gerinama žmonių gyvenimo Europoje kokybė ir saugoma aplinka, taip pat gerinama jos kokybė.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)