Valdančioji taryba

Valdančioji taryba yra Agentūros valdymo organas. Ji prižiūri Agentūros veiklą ir yra atsakinga už biudžeto ir planavimo klausimus, Vykdomojo direktoriaus, Apeliacinės komisijos pirmininko bei narių skyrimą ir už ECHA veiklos ataskaitų pateikimą ES institucijoms.

Valdančiąją tarybą sudaro:

 • 27 nariai iš ES valstybių narių
 • Trys Komisijos atstovai
 • Du Europos Parlamento atstovai
 • Trys Komisijos paskirti stebėtojai iš suinteresuotųjų šalių

Be narių, Valdančiosios tarybos veikloje dalyvauja po vieną stebėtoją iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos.

Sudėtis

Visi Valdančiosios tarybos nariai skiriami atsižvelgiant į jų patirtį ir žinias cheminės saugos arba cheminių medžiagų valdymo srityje. Jų kadencija – ketveri metai ir ji gali būti atnaujinama vieną kartą.

Valstybių narių atstovus skiria Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisijos ir Europos Parlamento narius tiesiogiai skiria jų institucijos. Be trijų teisę balsuoti turinčių narių Komisija taip pat skiria tris teisės balsuoti neturinčius suinteresuotosioms šalims atstovaujančius narius.

Posėdžiai

2020 m. posėdžių datos:

 • kovo 19–20 d.
 • birželio 17–18 d.
 • rugsėjo 24–25 d.
 • gruodžio 16–17 d.

Planuojamos 2021 m. posėdžių datos:

 • kovo 25–26 d.
 • birželio 23–24 d.
 • rugsėjo 23–24 d.
 • gruodžio 15–16 d.

Sekretoriatas

Vykdomasis direktorius užtikrina, kad Valdančiajai tarybai būtų teikiamos sekretoriato paslaugos. Praktinį darbą atlieka Agentūros Valdymo, strategijos ir ryšių skyrius.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)