Skip to Content
Skip to Content

Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumas

Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumas yra institucijų, atsakingų už REACH, CLP ir PIC reglamentų įgyvendinimo užtikrinimą ES, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, tinklas.
2017 m. Forumas įsteigė Forumo Biocidinių produktų reglamento pogrupį (BPRS), kuris susirenka tris kartus per metus tuo pačiu metu, kai vyksta Forumo plenariniai posėdžiai, kad užtikrintų koordinuotą ir suderintą reikalavimų vykdymą.

Sudėtis

Forumą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą. Forumas iš savo narių tarpo skiria pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus. Šiuo metu Forumui vadovauja Katja vom Hofe (DE), o jos pavaduotojų pareigas eina Sinead McMickan (IE) ir Szilvia Deim (HU).

BPR pogrupį sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą. BPRS iš savo narių skiria pirmininką ir jo pavaduotoją. Pirmininko pareigas šiuo metu eina Eugen Anwander (AT), o pavaduotojų – Dominik Pisarek (PL) ir Francesca Ravaioli (IT).

Kiti forumo veiklos dalyviai

  • ECHA forumo sekretoriatas ir ECHA sekretoriatas
  • Kviestiniai valstybių narių ekspertai
  • Europos Komisija
  • Akredituotos suinteresuotųjų subjektų organizacijos (ASOs)

Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumas

 

Forumo darbas

Forumas nustato savo darbo programą remdamasis REACH, CLP ir IPS reglamentuose nurodytų užduočių sąrašu. Praktinį forumo darbą atlieka dešimt darbo grupių, teikiančių sprendimus konkrečiose reikalavimų vykdymo užtikrinimo srityse. Naujasis BPR pogrupis dirba panašiai kaip forumas ir šiuo metu jame veikia dvi darbo grupės. Pogrupio nariai taip pat dalyvauja Forumo darbo grupių veikloje. Forumas ir BPRS kasmet rengia po tris plenarinius posėdžius.

 

Vykdymo užtikrinimas

REACH, CLP, IPS ir BPR reglamentai priimti siekiant geriau apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, tuo pačiu stiprinant ES chemijos pramonės konkurencingumą. Siekiant sėkmingai įgyvendinti reglamentus, labai svarbu užtikrinti koordinuotą ir suderintą reikalavimų vykdymą. Tai – vienas iš pagrindinių forumo ir BPR pogrupio tikslų.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1