Apeliacinė Komisija

Apeliacinė komisija priima sprendimus dėl skundų dėl tam tikrų agentūros sprendimų, priimtų vadovaujantis REACH ir Biocidinių produktų reglamentais.

Nors Apeliacinė komisija yra Agentūros dalis, ji priima savo sprendimus nepriklausomai

Daugiau

Apeliacinę komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai.

Daugiau

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)