Posėdžiai

Apeliacinio proceso šalys turi teisę proceso metu pateikti paaiškinimus žodžiu. Taigi, jei Apeliacinė komisija mano, kad surengti posėdį būtina, arba to prašo skundo pareiškėjas ar ECHA, ji tokį posėdį surengia. Šalys gali pateikti prašymą surengti posėdį per dvi savaites nuo Apeliacinės komisijos kanceliarijos pranešimo apie rašytinės proceso dalies pabaigą.

Posėdžiai bus rengiami Helsinkyje, ECHA patalpose. Tačiau Apeliacinė komisija taip pat rekomenduoja šalims apsvarstyti galimybę naudoti vaizdo konferencijos ar panašias technologijas (Praktinių nurodymų 93 punktas).

Paprastai posėdžiai bus vieši, nebent Apeliacinė komisija dėl rimtų priežasčių nuspręstų kitaip (pavyzdžiui, jei bus aptariama konfidenciali informacija).

Jei norite dalyvauti viename iš toliau išvardytų posėdžių, prašome susipažinti su Visuomenės atstovams, pageidaujantiems dalyvauti Apeliacinės komisijos posėdyje, skirtomis gairėmis, kuriose pateikiama informacija apie tai, kaip pateikti prašymą dalyvauti posėdyje.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)