Skip to Content
Skip to Content

Viešos procedūros

Agentūra vykdo savo įsipareigojimą laikytis skaidrumo skelbdama dokumentus, kuriuose aprašomos ECHA taikomos procedūros. Paskelbtoje informacijoje ECHA gali pristatyti savo darbo praktiką ir leisti visuomenei susipažinti su Agentūros vidaus tvarka bei darbo aplinka. Sistemai tobulėjant bus galima susipažinti su procedūromis remiantis Agentūros įsipareigojimu laikytis atskaitomybės ir skaidrumo principų.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2