Viešos procedūros

Viešos procedūros

Agentūra vykdo savo įsipareigojimą laikytis skaidrumo skelbdama dokumentus, kuriuose aprašomos ECHA taikomos procedūros. Paskelbtoje informacijoje ECHA gali pristatyti savo darbo praktiką ir leisti visuomenei susipažinti su Agentūros vidaus tvarka bei darbo aplinka. Sistemai tobulėjant bus galima susipažinti su procedūromis remiantis Agentūros įsipareigojimu laikytis atskaitomybės ir skaidrumo principų.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.