Nepriklausomumas

Agentūrai ypač svarbu sprendimus priimti nepriklausomai ir skaidriai. ECHA darbas ir sprendimai turi lemiamą reikšmę žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai ir gali turėti didelę įtaką atskiroms bendrovėms. Todėl labai svarbu, kad šiuos sprendimus ECHA priimtų skaidriai, nepriklausomai, jie būtų nešališki ir moksliškai pagrįsti.

Nepriklausomumas užtikrinamas laikantis skaidrios privačių interesų deklaravimo procedūros ir pasirūpinant, kad privatūs interesai neturėtų poveikio Agentūros sprendimams. Tai reiškia, kad stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą: turėti kompetentingus ir patyrusius darbuotojus ir kartu išvengti galimų interesų konfliktų. Pagal ECHA nuostatas interesų konfliktas gali atsirasti tuomet, kai Agentūroje arba jai dirbančio asmens privatūs interesai kelia (arba atrodytų, jog gali kelti) grėsmę sprendimo nešališkumui ir objektyvumui.

Todėl praktiniais sumetimais kiekvienas Agentūroje arba jai dirbantis asmuo kasmet pateikia privačių interesų deklaraciją (ji atnaujinama pasikeitus situacijai). Asmenys, deklaravę privatų interesą, susijusį su tam tikru klausimu, nedalyvauja priimant sprendimą arba nuomonę šiuo klausimu.

Agentūroje yra Interesų konfliktų patariamasis komitetas, padedantis vykdomajam direktoriui užtikrinti sprendimų priėmimo nepriklausomumą.

Išsamesnės informacijos šiuo klausimu rasite ECHA galimų interesų konfliktų valdymo politikoje.

 

 

Conflicts of Interest Advisory Committee

Image

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)