Geros administracinės elgsenos kodeksas

Geros administracinės elgsenos kodekse įtvirtinti esminiai Agentūros darbuotojų santykius su visuomene reglamentuojantys principai. Tie principai apima teisėtumą, nediskriminavimą, priemonių ir siekiamo tikslo proporcingumą bei suderinamumą administracinės elgsenos atžvilgiu.

Kodeksu siekiama užtikrinti aukštą Agentūros visuomenei teikiamų paslaugų kokybę ir informuoti visuomenę apie elgsenos normas, kurių ji turi teisę laikytis bendraudama su ECHA.

Valdančioji taryba kodeksą priėmė 2007 m., ir jis taikomas visiems darbuotojams.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)