Prieiga prie dokumentų

ECHA savo interneto svetainėje suteikia galimybę susipažinti su daugeliu pagrindinių Agentūros ir REACH procedūrų dokumentų.

Galimybė susipažinti su dokumentais suteikiama laikantis šių taisyklių ir teisinių nuostatų:

Šiame reglamente nustatomi pagrindiniai galimybės susipažinti su dokumentais principai ir apribojimai, remiantis EB sutarties 255 straipsnio 2 dalimi. Jis taikomas ECHA dokumentams – REACH reglamento 118 straipsnio 1 dalis.

Atkreipkite dėmesį, kad prašymui susipažinti su dokumentais gali būti taikomos išimtys, nustatytos   Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 ir 9 straipsniuose.
 
Toliau pateikiama forma, adresas ir fakso numeris taip pat skirti teikti prašymams susipažinti su ECHA informacija apie aplinką, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams..

Dokumento prašymą galite pateikti:

  • užpildydami ir pateikdami dokumento prašymo formą
  • išsiųsdami jį paštu:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • arba faksu: + 358 9 6861 8940Kad galėtume atsakyti į jūsų prašymą, nurodykite savo pavardę, vardą, adresą, miestą ir pašto kodą, šalį ir telefono numerį.

 

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)