Planai ir ataskaitos

ECHA planuoja savo veiklą daugiamečių darbo programų (DDP) ir kasmetinių veiklos programų (VP) pagrindu. ECHA bendrose ataskaitose pateikiama informacija apie Agentūros atitinkamų metų pasiekimus.

Iš pradžių ECHA rengdavo trejų metų DDP, kurios buvo persvarstomos kasmet prie kiekvieno planavimo laikotarpio pridedant vienerius ir atimant vienerius metus. Nuo 2014 m. agentūra rengs vidutinės trukmės (penkerių metų ) strategiją, kuri aprašyta 2014–2018 m. DDP.

Naujasis 2014–2018 m. DDP projektas bus pateiktas visuomenei susipažinti 2013 m. birželio mėn. Galutinę dokumento versiją ECHA valdančioji taryba patvirtins 2013 m. rugsėjo mėn.

Kasmetinėse VP pateikiami atitinkamų metų ECHA tikslai, kurie nustatomi pagal kasmet apibrėžiamus konkrečius rodiklius ir siekius. Kiekvienų metų spalio mėn. pabaigoje ECHA valdančioji taryba priima Agentūros kitų metų VP.

Pasibaigus kalendoriniams metams, Agentūra iš karto parengia bendrą ataskaitą už tuos metus, kurią ECHA valdančioji taryba patvirtina balandžio mėn. pabaigoje.

 

Veiklos programos

Konkrečios ataskaitos

Teisinėje sistemoje nustatyta, kad ECHA taip pat rengia reguliarias ataskaitas konkrečiais klausimais, kaip nurodyta žemiau.

REACH

Ataskaitos dėl bandymų su gyvūnais alternatyvų

Vadovaudamasi REACH reglamento 117 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į tikslą skatinti bandymų, kuriuose nenaudojami gyvūnai, metodus, ECHA kas trejus metus Europos Komisijai teikia „bandymų metodų, kuriuose nenaudojami gyvūnai, įgyvendinimo ir naudojimo ataskaitą ir pristato bandymų strategijas, naudojamas siekiant gauti informacijos apie būdingas savybes bei užtikrinti rizikos vertinimo atitikimą REACH reglamento reikalavimams“.

Pirmą tokią ataskaitą ECHA pateikė 2011 m. birželio mėn., antrą – 2014 m. birželio mėn. ir trečią – 2017 m. birželio mėn.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Ataskaitos del REACH reglamento igyvendinimo

Vadovaudamasi REACH reglamento 117 straipsnio 2 dalimi, ECHA kas penkerius metus Europos Komisijai pateikia ataskaita apie paties REACH reglamento igyvendinima. I šias ataskaitas Agentura turi itraukti „informacija apie bendra informacijos pateikima pagal 11 straipsni ir priežasciu del informacijos pateikimo atskirai apžvalga".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Ataskaita apie IPS reglamentu nustatytos tvarkos veikimą

Kaip nustatyta IPS reglamento 22 straipsnyje, ECHA kas trejus metus Europos Komisijai teikia ataskaitą apie reglamentu nustatytos tvarkos veikimą.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

 

Integrated Regulatory Strategy Annual Reports
Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)