Akredituotų suinteresuotųjų subjektų seminaras

Akredituotų suinteresuotųjų subjektų seminarai – tai mūsų ir akredituotų suinteresuotųjų subjektų strateginių diskusijų platformos. Šiuose seminaruose akredituoti suinteresuotieji subjektai gali prisidėti prie mūsų veiklos planų kūrimo ir ateities veiklos prioritetų nustatymo. Kiekvieno seminaro tema ir svarstomi klausimai parenkami atsižvelgiant į akredituotų suinteresuotųjų subjektų pateiktus atsiliepimus ir kitas prieš kiekvieną seminarą ECHA išskirtas prioritetines veiklos sritis.  
 
Kasmetiniame seminare gali dalyvauti visi akredituoti suinteresuotieji subjektai.