Saugos pareigūnų tinklas

Saugos pareigūnų tinklas (SPT) įkurtas 2007 m. kaip buvusios Europos Komisijos darbo grupės praktinio pasirengimo įgyvendinti REACH pogrupis.

SPT yra valstybių narių kompetentingų institucijų (VNKI), įgaliotųjų nacionalinių institucijų, Europos Komisijos ir Europos chemijos pramonės tarybos (CEFIC) ekspertų tinklas. Jis konsultuoja ECHA saugos klausimais, susijusiais su saugiais REACH ir CLP reglamentų informacijos mainais tarp ECHA, VNKI, įgaliotųjų nacionalinių institucijų ir Europos Komisijos.

ECHA valdančioji taryba SPT skyrė oficialų vaidmenį – peržiūrėti saugos reikalavimus, tartis dėl nukrypimų ir rengti su sauga susijusio audito gaires. Remdamasis savo turima patirtimi SPT taip pat teikia bendro pobūdžio konsultacijas REACH ir CLP informacijos mainų klausimais – visų pirma saugos klausimais, susijusiais su IRT priemonėmis, kaip antai REACH-IT, RIPE, ir CIRCA. SPT taip pat veikia kaip geriausios praktikos ir tarpusavio mokymosi platforma.

SPT nariai susitinka vieną arba du kartus per metus. ECHA teikia savo sekretoriato paslaugas ir koordinuoja tinklo veiklą. Saugos pareigūnai privalo informuoti savo institucijas apie diskusijas ir sprendimus, priimtus per SPT susirinkimus.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)