Valstybės narės ir kompetentingos institucijos

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

ECHA glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalimis – Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinu.

Valstybių narių atstovai yra ECHA valdančiosios tarybos, komitetų, forumo ir kelių tinklų nariai. EEE šalių atstovai šių organų ir tinklų veikloje dalyvauja be teisės balsuoti. Valstybių narių kompetentingos institucijos su agentūra bendradarbiauja pagal įvairias jos darbo procedūras.

Valstybių narių kompetentingos institucijos

Pagal ECHA taikomus ES reglamentus paskirtosios kompetentingos institucijos yra ECHA partnerės valstybėse narėse. Daugelis jų yra aplinkos sektoriaus ministerijos arba agentūros. Kai kurios šalys atsakingomis paskyrė finansų, sveikatos arba darbo reikalų organizacijas.

ECHA glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis vykdydama daugelį savo procedūrų, keisdamasi informacija ir teikdama pagalbą ir mokymus valstybėms narėms.

Valstybių narių reikalais į ECHA kreipkitės adresu: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1