ES išorės santykių politikos rėmimas

 

Image

Europos Sąjungos plėtros politika ir Europos kaimynystės politika numato specialias priemones konkrečių trečiųjų šalių grupių ir ES agentūrų ryšiams puoselėti. Europos Sąjungos plėtros politika skirta šalims kandidatėms ir galimoms kandidatėms, o Europos kaimynystės politika – 16 šalių, kurios yra tiesioginės Sąjungos kaimynės. Pirmosioms šalims Komisija padeda pasitelkdama Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP), o pastarosioms – Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP). Šiai paramai teikti dažnai pasitelkiama Techninės pagalbos ir informacijos mainų priemonė (TAIEX).

ECHA prie abiejų sričių politikos prisideda tinkamo cheminių medžiagų valdymo srityje. Jos pagrindinis tikslas yra techninėmis priemonėmis padėti trečiosioms šalims prisiderinti prie ECHA taikomo cheminių medžiagų saugumo reguliavimo ir padėti jį suvokti.

Nuo 2009 m. ECHA įgyvendino pasirengimo narystei pagalbos priemonių (PNPP) projektą, kurio pagrindinis tikslas buvo aiškinamieji ir mokomieji renginiai paramą gaunančių šalių institucijoms. Pirmasis projektas baigėsi 2011 m. lapkričio mėnesį, o antrasis - 2014 m. lapkričio mėnesį. Mūsų trečiasis projektas apima laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2018 m. vasario mėnesio.

Ir PNPP, ir EKPP šalyse TAIEX cheminių medžiagų valdymo renginiuose ECHA dalyvauja konkrečiu šių šalių kvietimu.

Palaikydama ES dialogą reguliavimo ir prekybos klausimais su pagrindiniais savo partneriais, pavyzdžiui, Kinija, Korėja ir Rusijos Federacija, agentūra teikia informaciją apie REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo eigą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)