Bendradarbiavimas su kitomis tos pačios srities reguliavimo institucijomis

 

Image

Agentūra yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus (susitarimo memorandumus arba ketinimų protokolus) su reguliavimo agentūromis iš keturių šalių: Australijos, Kanados, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Šie susitarimai sudaryti 2010–2011 m. Juose numatyta keistis informacija, gerąja patirtimi ir mokslinėmis žiniomis.

Techninio ir mokslinio bendradarbiavimo susitarimams papildyti galima sudaryti koreguojamuosius veiksmų planus. Nustačius abiem šalims svarbius ir naudingus klausimus, su pagrindiniais ECHA partneriais bendradarbiaujama rengiant direktoriaus vaizdo (telefonines) konferencijas ir specialistų techninio dialogo sesijas. Bendradarbiaujant svarbiausias yra dialogas apie gerąją reguliavimo patirtį, IT priemones ir duomenų bazes, padedančias tinkamai valdyti chemines medžiagas.

Pagal lig šiol sudarytus susitarimus bendradarbiaujant negalima keistis konfidencialiais veiklos duomenimis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)