Svarbiausiųjų šalių, kurios nėra ES valstybės narės, informuotumo didinimas

 

Image

Į ECHA dažnai kreipiasi ES nepriklausančių šalių institucijų ir pramonės atstovai, prašydami joje apsilankyti arba kviesdami jos darbuotojus skaityti pranešimus apie ES reglamentus ir su jais susijusį ECHA darbą. Agentūra atidžiai renkasi lankytojų grupes ir dar atidžiau – trečiąsias šalis, kuriose skaityti pranešimus. Kone penktadalis chemines medžiagas pagal REACH reglamentą registruojančių subjektų yra vieninteliai atstovai, todėl labai svarbu palaikyti ryšius su įmonėmis, įsikūrusiomis už ES ribų. Be to, išorės ryšiai naudingi ir pačiai agentūrai, nes padeda suprasti ne Europos įmonių patiriamus sunkumus, kuriems paaiškinti verta parengti klausimus su atsakymais arba kitokią informacinę medžiagą.

Pirmenybė teikiama tų šalių institucijoms, kurios peržiūri savo cheminių medžiagų teisės aktus, ir renginiams, kurie sulaukia didelio cheminių medžiagų srities klausytojų dėmesio. Pranešimai skaitomi agentūros būstinėje Helsinkyje ir trečiųjų šalių renginiuose arba kartais transliuojami vaizdo kanalu.

Galiausiai vertėtų pasakyti, kad didžioji ECHA veiklos dalis reikšminga ir tarptautiniu mastu. Lankytojai iš viso pasaulio gali naudotis ECHA interneto svetainėje pateikiama išsamia medžiaga, ypač čia skleidžiama informacija apie chemines medžiagas (įrašyta į Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių ir įregistruotų cheminių medžiagų duomenimis), internetiniuose seminaruose nuodugniai nušviečiama informacija ir per ECHA suinteresuotųjų subjektų dienas platinama informacija. Dauguma ECHA leidinių rengiami 23 kalbomis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)