Tarptautinis bendradarbiavimas

Nors Europos Sąjunga gali teigti turinti pažangiausius cheminių medžiagų teisės aktus pasaulyje, ne ji viena siekia sumažinti riziką ir užtikrinti saugesnį cheminių medžiagų naudojimą. Reguliuotojai gali daug ko pasimokyti vieni iš kitų. Drauge jie gali pasiekti puikių rezultatų derindami cheminių medžiagų valdymą įvairiose pasaulio dalyse. ECHA keičiasi patirtimi su vis daugiau reguliavimo institucijų šalyse, priimančiose teisės aktus, panašius į REACH, CLP, Biocidinių produktų ir IPS reglamentus. Mūsų veikla padeda gerinti teikiamų duomenų kokybę ir klasifikavimo ir ženklinimo informaciją, užtikrina saugų cheminių medžiagų gaminimą ir naudojimą ir suteikia trečiosioms šalims galimybę nustatyti, kurios cheminės medžiagos kelia susirūpinimą, ir spręsti su tuo susijusius klausimus.

ECHA tarptautinė veikla vykdoma šiomis penkiomis kryptimis:

  • su EBPO susijęs darbas,
  • daugiašalis darbas cheminių medžiagų saugumo srityje,
  • pagalba vykdant ES išorės ryšių politiką,
  • bendradarbiavimas su pagrindinėmis reguliavimo institucijomis,
  • informacijos sklaida svarbiausioms šalims už ES ribų.

ECHA ryšiai su pasauliu už ES ribų

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)