Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".
Filter the list
Įrašymo data:

The List does not contain any Substances.
Sprendimas IUCLID duomenų rinkinys  
201-279-3
80-43-3
27-Bir-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, methylstyrenated EC Nr. : 270-966-8 | CAS Nr.: 68512-30-1
700-960-7
-
23-Sau-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-Sau-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-Sau-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-Sau-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-Sau-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-Bir-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-Bir-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-Sau-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate EC Nr. : - | CAS Nr.: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EC Nr. : 243-518-4 | CAS Nr.: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid EC Nr. : 206-798-9 | CAS Nr.: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate EC Nr. : 228-098-2 | CAS Nr.: 6130-43-4
-
-
17-Sau-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-Sau-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-Sau-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EC Nr. : 247-426-5 | CAS Nr.: 26040-51-7
-
-
17-Sau-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-Sau-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-Sau-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-Sau-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-Sau-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-Bir-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-Sau-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-Sau-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-Sau-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-Sau-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, 4-dodecyl, branched EC Nr. : - | CAS Nr.: 210555-94-5
Phenol, dodecyl-, branched EC Nr. : 310-154-3 | CAS Nr.: 121158-58-5
Phenol, 4-isododecyl- EC Nr. : - | CAS Nr.: 27147-75-7
4-isododecylphenol EC Nr. : - | CAS Nr.: 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EC Nr. : - | CAS Nr.: 57427-55-1
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EC Nr. : - | CAS Nr.: 74499-35-7
-
-
08-Lie-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), disodium salt EC Nr. : - | CAS Nr.: 22454-04-2
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EC Nr. : - | CAS Nr.: 14890-53-0
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EC Nr. : - | CAS Nr.: 25747-83-5
Orthoboric acid, sodium salt EC Nr. : 237-560-2 | CAS Nr.: 13840-56-7
Trisodium orthoborate EC Nr. : 238-253-6 | CAS Nr.: 14312-40-4
Boric acid, sodium salt EC Nr. : 215-604-1 | CAS Nr.: 1333-73-9
-
-
08-Lie-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EC Nr. : - | CAS Nr.: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EC Nr. : - | CAS Nr.: -
Alkanes, C14-17, chloro EC Nr. : 287-477-0 | CAS Nr.: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EC Nr. : - | CAS Nr.: 198840-65-2
-
-
08-Lie-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-Lie-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-Lie-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EC Nr. : 201-289-8 | CAS Nr.: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EC Nr. : - | CAS Nr.: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EC Nr. : - | CAS Nr.: 75166-31-3
-
-
08-Lie-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EC Nr. : 202-480-9 | CAS Nr.: 96-13-9
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EC Nr. : - | CAS Nr.: 1522-92-5
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EC Nr. : 253-057-0 | CAS Nr.: 36483-57-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EC Nr. : 221-967-7 | CAS Nr.: 3296-90-0
-
-
08-Lie-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-Lie-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EC Nr. : 222-883-3 | CAS Nr.: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EC Nr. : 293-901-5 | CAS Nr.: 91648-39-4
-
-
19-Sau-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-Sau-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-Bir-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-Bir-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-Bir-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-Bir-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EC Nr. : 206-793-1 | CAS Nr.: 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EC Nr. : 249-616-3 | CAS Nr.: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EC Nr. : 269-513-7 | CAS Nr.: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : - | CAS Nr.: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : - | CAS Nr.: 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : 432-660-4 | CAS Nr.: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EC Nr. : 444-440-5 | CAS Nr.: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : 452-310-4 | CAS Nr.: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EC Nr. : 478-340-8 | CAS Nr.: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : - | CAS Nr.: 503155-89-3
-
-
16-Sau-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-Sau-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-Sau-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-Sau-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite EC Nr. : 247-759-6 | CAS Nr.: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EC Nr. : - | CAS Nr.: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EC Nr. : - | CAS Nr.: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EC Nr. : - | CAS Nr.: 106599-06-8
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EC Nr. : - | CAS Nr.: -
-
-
16-Lie-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-Lie-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-Lie-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-Lie-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-Sau-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-Sau-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-Sau-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-Sau-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-Sau-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-Sau-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to: