Tietojen yhteiskäyttö

Rekisteröijien on pyrittävä kaikin keinoin jakamaan tiedot aineiden sisäisistä ominaisuuksista tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla. Tämä koskee erityisesti tietoja selkärankaisilla tehdyistä kokeista. Näin toimimalla rekisteröijät vähentävät rekisteröintikustannuksia ja välttävät tarpeetonta testausta erityisesti selkärankaisilla. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, ECHA voi viimeisenä keinona auttaa tietojen yhteiskäyttöä koskevien kiistojen selvittämisessä.