Töötage kemikaalidega ohutult

Kemikaalide ohutu kasutamine töökohal on töötaja tervise ja heaolu seisukohast äärmiselt oluline. Siin on abiks ELi kemikaaliõigusaktid, nimelt REACH-, CLP- ja biotsiidimäärus.

Seaduse järgi peate saama teavet, mis annab vastused järgmistele olulistele küsimustele: kui ohtlikud on kemikaalid ja tooted, mida ma käitlen, ja kuidas saan neid ohutult kasutada?

Ohtlike ainete tarnijad on nüüd kohustatud lisama ohutuskaartidele ja märgistustele rohkem teavet. Teie tööandja peab võtma selle teabe põhjal riskijuhtimismeetmeid, et tagada kemikaalide ohutu kasutamine töökohal.

Neid seadusjärgseid nõudeid kohaldatakse kõigi ettevõtete suhtes olenemata sellest, millises ELi riigis nad asuvad või kas nad toodavad, impordivad või kasutavad kemikaale.

Tänu nendele õigusaktidele on nüüd

  • uued teadmised kemikaalidega seotud ohtude, kokkupuute piirnormide ja ohjemeetmete kohta; 
  • parem teabevahetus kasutajate ja tarnijate vahel;
  • probleemsed ained paremini ohjatud, sest nende kasutamine Euroopa turul on piiratud või keelustatud või ained on asendatud ohutumate alternatiividega.

Lõppeesmärk on vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning aidata vältida haigestumisi, vigastusi ja õnnetusjuhtumeid.

„Oleme algusest peale REACH-i toetanud ja usume, et see aitab parandada töökeskkonda," ütleb Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni liige Tony Musu, kes jälgib töötajate esindajana tähelepanelikult ECHA tööd.

Ka teie saate aktiivselt osaleda.

Kasutage ECHA veebilehte teabeallikana ja rakendage saadud teadmisi oma töökohal.