Registreerimiseks vajalik teave

REACH-määrusega nõutav teave oleneb aine kogusevahemikust ja kasutusaladest. Kui teil nõutud andmeid ei ole, saate pidada läbirääkimisi, et saada juurdepääs üksikuuringutele või kõigile andmetele, mida olemasolevad registreerijad on juba esitanud.

  • Peate tasuma üksnes andmete eest, mida vajate oma registreerimistoimikus.
  • Hinnake kriitiliselt nende andmete sobivust ja kvaliteeti, mille juurdepääsu üle peate läbirääkimisi.
  • Nõutava teabeelemendi esitamiseks ei pea alati tegema loomkatseid selgroogsetega, isegi kui REACH-määruses on sätestatud loomkatse nõue. Võimalik on kasutada alternatiivseid meetodeid või kohandada nõutavat teavet (loobuda teatud andmeelementide esitamisest), kui see on teaduslikult põhjendatud. Seda võimalust saab kasutada isegi siis, kui olemasolevad registreerijad on juba teinud loomkatse selgroogsetega ja esitanud selle teabe.
  • Nõutav standardteave on miinimum, mida on vaja esitada REACH-registreerimisel; andmeelemendid on loetletud allpool tabelis. Kui teie aine on vaheaine, mida kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes, tuleb esitada üksnes mis tahes teile kättesaadav teave.

Nõutav teave muutus enne 2018. aasta tähtpäeva. Kui teatud teavet ei ole esitada enam vaja, ei ole teil vaja arutada selle teabe kulude jagamist kaasregistreerijatega (isegi kui olemasolevad registreerijad on andmed juba koostanud ja esitanud).
 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)