Skip to Content
Skip to Content

Mis teavet vajate

Et olla registreerimiseks valmis, peate kõigepealt mõistma, mis teavet peate koguma, et tõendada oma aine ohutut kasutamist. Seejärel esitate selle teabe registreerimistoimikus, mille koostavad ühiselt kõik ettevõtted, kes registreerivad sama aine.

Teie ja teie kaasregistreerijad vastutavad registreerimistoimiku ühise osa eest, mis on põhimõtteliselt ühesugune kõikide jaoks, kes registreerivad sama aine. Erineb üksnes osa, kus on teie ettevõttega seotud teave.

Registreerimistoimiku ühises osas on kolme põhitüüpi teavet:

  • Aine füüsikalised ja keemilised omadused
  • Aine keskkonnamõju
  • Aine mõju inimtervisele

Kontrollige oma aine aineteabe vahetuse foorumist (SIEF), mis teave aine kohta on juba olemas ja mida on vaja hankida või koostada.

Vajalike teabeelementide arv oleneb aine suurimast kogusest, mida ühine esitamine hõlmab. Kõik registreerijad jagavad andmeid ja andmete hankimise kulusid.

Olenevalt aine omadustest ja kättesaadavast teabest võib juhtuda, et teatud katseid ei ole võimalik või vaja teha. Neid olukordi nimetatakse kohandusteks.

Teie toimiku eraldiolev osa peab sisaldama järgmist ettevõttega seotud teavet:

  • Aine identifitseerimine (koostisosad, lisandid ja lisaained)
  • Aine kasutamine ja kasutustingimused aine kogu olelustsükli jooksul (tootmisest jäätmeteni).

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1