Praktilised näited – REACH-registreerimine

Need näited, juhtumiuuringud ja stsenaariumid selgitavad olukordi, millesse võite REACH-registreerimisdokumentide koostamisel sattuda. Tegemist on lihtsustatud ettekannetega, mis täiendavad REACH 2018 veebilehekülgedel antavaid praktilisi nõuandeid.

 

3. Korraldage tegevust kaasregistreerijatega

REACH-määruse kohaselt tuleb andmetega seotud kulud jagada õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Nendes dokumentides leiate selleks juhiseid.

 

4. Hinnake ainete ohte ja riske

Näited põhinevad tegelikel olukordadel ja selgitavad aine registreerimiseks vajalike andmete kogumiseks soovitatavaid samme. Need aitavad teil hinnata oma kemikaalide ohte ja riske.

Näiteid tuleks vaadata koos nõuannetega, mis on antud dokumendis VKEde juhtide ja REACH-koordineerijate praktiline juhend

 

Aine registreerimine 1–10 tonni aine käitlemise korral aastas

 

Aine registreerimine 10–100 tonni aine käitlemise korral aastas

 

5. Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)