Kuidas luua registreerimistoimik REACH-ITis?

Kui olete liikmesregistreerija ja nõustute kogu teabega, mille juhtregistreerija on teie nimel esitanud, võite koostada oma registreerimistoimiku täielikult REACH-ITis. Sel juhul ei ole vaja IUCLIDit installida.

Selle võimaluse kasutamiseks tuleb REACH-ITi sisse logida. Valige REACH-ITi kodulehel toimiku esitamise lingi (Submit a dossier) all valik „Koosta toimik elektrooniliselt REACH-ITis” (Prepare online in REACH-IT).

Esmalt tuleb valida ühine esitamine, millega soovite oma aine registreerimiseks liituda.

Seejärel juhendab REACH-ITi toimiku loomise viisard, kuidas protsess läbi teha ja mis väljad täita. Esitada tuleb järgmised andmed:

  • aine identifitseerimisandmed ja koostis,
  • klassifitseerimine ja märgistus (kui need erinevad juhtregistreerija omadest),
  • aine hinnangulised kogused, tegevuskohad, kasutusviisid,
  • kemikaali ohutu kasutamise juhised või kemikaaliohutuse aruanne (CSR), kui te ei tugine juhtregistreerija esitatud teabele ja esitate teabe ise,
  • PBT (püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse) hinnangu kokkuvõte (ainult juhul, kui esitate oma kemikaaliohutuse aruande),
  • teie ettevõtte põhiline administratiivteave.