OECD ja ELi katsesuunised

Tavaliselt koostatakse REACH-määruse teabenõuete kohased uuringud ökotoksilisuse, toksilisuse ja füüsikalis-keemiliste omaduste kohta ametlike katsesuuniste alusel, mille on heaks kiitnud OECD ja EL.

Teadus- ja õigusliku arengu tõttu ajakohastatakse olemasolevaid katsesuuniseid ja koostatakse uusi. Selle veebilehega toetab amet registreerijaid, näidates, kuidas kasutada suuniseid REACH-määruse teabenõuete täitmiseks. Näiteks kirjeldatakse vajadusel uute katsesuuniste rolli katsetamisstrateegiates. Teave avaldatakse enne ameti juhendite ametlikku ajakohastamist.

Mõned suunised võivad sisalduda nõutava teabe ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis. Sellisel juhul tuleb lisaks selle veebilehe teabele tutvuda ka juhendiga.

Alljärgnevates jaotistes antakse konkreetsed viited OECD katsesuunistele ja ELi katsemeetoditele, kui need on kättesaadavad.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)