Toimikute hindamisel saadud kogemused

Vastavalt REACH-määruse artiklile 54 avaldab amet iga aasta 28. veebruariks aruande eelneva kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest seoses hindamiskohustuse täitmisega. Ametil on konkreetne kohustus lisada aruandesse soovitused potentsiaalsetele registreerijatele, et parandada tulevaste registreerimiste kvaliteeti. Sarnased praktilised soovitused on esitatud eelkõige seonduvates praktilistes juhendites ja avaldatud parimate lähenemisviiside illustreerivates näidetes.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)