Kuidas parandada toimikut

Kuidas parandada toimikut

ECHA on aastate jooksul avaldanud registreerijatele palju teavet ja vahendeid, mille abil nad saavad koostada kvaliteetseid toimikuid. Samuti teatab ECHA aktiivselt ettevõtjatele puudustest, mida tuvastab nende toimikutest sõeluuringute ja formaalsete vastavuskontrollide käigus. Käesolevasse veebijaotisesse on koondatud eri teabeallikad ja vahendid, et oleks üks koht, kust registreerijad saaksid leida konkreetset abi oma toimikute täiustamiseks. Ettevõtetel on soovitav selle teabega enne toimiku esitamist või ajakohastamist tutvuda, et oleks selge, mida ECHA ühelt kvaliteetselt toimikult ootab. 

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.