Lühiülevaated

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostab REACHi juhendite lühiversioonide sarja selleks, et muuta vastavad ameti avaldatud juhendid tööstusele paremini kättesaadavaks.

Nendes dokumentides selgitatakse juhendi põhielemente lihtsas sõnastuses tööstuse juhtidele, sealhulgas väike- ja kesksuurte ettevõtete juhtidele. See annab ettevõtjatele kiirülevaate REACHi eri aspektide nendele avalduvast mõjust. Lühiülevaated ei sisalda kogu üksikasjalikku teavet ja seetõttu soovitatakse kahtluste korral tutvuda juhendi täisversiooniga.

Teatud dokumendid on tõlgitud või tõlgitakse ELi ametlikesse keeltesse.  Käesoleva veebilehe paremas ülanurgas on keelemenüü, millest saab valida vajaliku keele.

 

Lühiülevaade: toodetes sisalduvatele ainetele esitatavad nõuded

 

Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine ( Ajakohastatud 26/01/2018)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine

 

Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus)
Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine (21/11/2017)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine (28/11/2017)
Lühiülevaade registreerimisest

 

Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine (30/08/2017)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine

 

Lühijuhend ainete REACH- ja CLP-määruse kohane identifitseerimine ningnimetamine

 

Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine (05/04/2017)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine

 

Andmete jagamise juhendi lühiülevaade

 

Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine (28/03/2017)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine

 

Ohutuskaartide koostamine

 

Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine (17/12/2015)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine

 

Allkasutajad
Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine  (13/12/2013)
Vastav juhend
PDF-dokumendi allalaadimine

 

Lühiülevaade: kemikaaliohutuse hindamine

 

Lühiülevaade
NB! See lühijuhend on vananenud ja selle asemel vt VKEde juhtide ja REACH-koordineerijate praktilise juhendi peatükk 6.
Laadige alla PDF-dokument
Vastav juhend
Lisateave
 

Categories Display