R4BP - Biotsiidiregister

Biotsiidiregister R4BP 3 on kesksüsteem, mille kaudu tehakse kõik biotsiiditaotlused. Sellel on funktsioonid, mis võimaldavad tööstusettevõtetel ja ametiasutustel täita õigusnõudeid ja vahetada teavet. 

Biotsiiditaotluste esitamine biotsiidimääruse (BPR-määrus, määrus (EL) nr 528/2012) alusel algas 1. septembril 2013. 

Toimeaineid ja biotsiide käsitlevate andmete kogumiseks, korraldamiseks ja talletamiseks kasutatakse IUCLIDi. Taotluse esitamiseks tuleb luua IUCLIDi toimik ja esitada see biotsiidiregistri R4BP 3 kaudu ECHA-le ja riiklikele ametiasutustele. IUCLIDi saab alla laadida IUCLIDi veebilehelt. 

Andmete ja rakenduste üleviimine biotsiidiregistri eelmisest versioonist R4BP 2 uude versiooni R4BP 3 on lõpule viidud. 

Kui te ei leia biotsiidiregistri R4BP 3 versioonist oma loale vastavaid andmeid, mis olid talletatud R4BP 2 versioonis, siis järelikult puudus selles versioonis teie loa registrikandes loa omaniku kehtiv juriidilise isiku üldine ainulaadne identifikaator (LE UUID). Lõplikuks üleminekuks versioonilt R4BP 2 versioonile R4BP 3 liideti need andmed virtuaalse juriidilise isikuga ja praegu ei ole need kättesaadavad teile ega ühelegi teisele tegelikule ettevõttele (nn omanikuta andmed). Juurdepääsu saamiseks nn omanikuta andmetele biotsiidiregistris R4BP 3 järgige juhiseid, mis avanevad selle lehekülje vastavatelt linkidelt. Lisateave on ECHA veebilehel üleminekut käsitlevate küsimuste ja vastuste jaotises. 

 

Categories Display