ePICi käsiraamatud

ePICi käsiraamatu eesmärk on aidata tööstuskasutajatel ja ametiasutustel navigeerida IT-süsteemis ja aidata neil täita oma kohustusi PIC-määruse raames (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta).

ePICi tööstuskasutaja käsiraamat annab tööstuskasutajatele üksikasjalikku ja illustratiivset abi eksporditeatiste edastamise, spetsiaalse viitenumbri taotluste ning seotud ülesannete kohta.

Määratud riiklikele ametiasutustele ja Euroopa Komisjonile ettenähtud ePICi käsiraamatud aitavad ametiasutuste kasutajatel õppida, kuidas kontrollida eksporditeatisi ja muid tööstuskasutajate dokumente, mis on seotud teabel põhineva nõusolekuga.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)