ECHA pilveteenused

ECHA pilvteenused on turvaline veebiplatvorm, mida kasutatakse ECHA IT-rakenduste levitamiseks privaatses pilvkeskkonnas. Teenus on ECHA IT-taristusse sisse ehitatud ning krüptitud side kasutamise, regulaarsete turbeauditite ja kõikide komponentide uuendamisega tagatakse, et teie pilvandmed on turvatud ja teistel ei ole neile juurdepääsu. Pilvteenuse peamised eelised on järgmised:

 • igalt poolt ja igal ajal juurdepääs pilvkeskkonnas kättesaadavatele eri IT-rakenduste uusimatele versioonidele, mida hooldab ECHA;
 • regulaarne ja automaatne andmete varundamine, mida teeb ECHA;
 • lihtne veebikoostöö. ettevõtted saavad parandada andmete turvalisust, vähendades kohalike koopiate arvu;
 • reageeriv toetus 7 päeva nädalas.

Pilvkeskkonda sisenemiseks tuleb teil sisse logida, kasutades ECHA konto kasutajanime ja parooli. Need on samad, mida kasutate näiteks juurdepääsuks keskkonda REACH-IT või R4BP. Kui teil ECHA kontot ei ole, võite selle ECHA pilvteenuste veebilehel luua, enne kui teenuse juurde lähete.

Kui olete juba sisse loginud, võite valida pakutavate teenuste vahel:

IUCLIDi pilvteenused

 • Selle teenuse kaudu saate töötada IUCLIDi viimase versiooniga pilves, ilma et peaksite installima IUCLIDi oma arvutisse või ettevõtte serveritesse.
 • Teenus pakub kuni 5 GB andmeruumi, täielikku varundamist ja spetsiaalset kasutajatuge. Saate oma toimikud alati koostada, valideerida ja esitada veebis.
 • ECHA pilvteenused hõlmavad ka IUCLIDi pilvteenuse katseversiooni, mille eesmärk on pakkuda teenust katsetamiseks. Katseteenus on hea platvorm, et koolitada kasutajaid, kuidas kasutada IUCLIDi pilve. Et see on katseteenus, siis andmeid siiski ei varundata ega pakuta spetsiaalset kasutajatuge mittetehnilistes küsimustes. See IUCLIDi pilve katseteenus sisaldab ainult 100 MB andmesalvestust, kuid seda ajakohastatakse korrapäraselt ja see kajastab IUCLIDi viimast versiooni.

ECHA esitamisteenused

 • ECHA esitamisportaal on veebipõhine vahend, mille kaudu saab esitada järgmist õigusaktidest tulenevat teavet:
  • mürgistusteabekeskuste teated ohtlike segude kohta;
  • SCIP-teated toodete kohta, mis sisaldavad kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid;
  • Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) taimekaitsevahendite taotlused.
  ECHA pilvteenused hõlmavad ka ECHA esitamisportaali katseversiooni, mis on vahend, mis võimaldab kasutajatel proovida ECHA esitamisportaali ja vahendiga tutvuda. Katseversioonis esitatud taotlusi ei käsitleta tegelike andmetena.