Võrgustikud

ECHA ohutumate kemikaalidega asendamise strateegia rakendamine nõuab erinevate sidusrühmade koostööd. Koostöövõrgustikel on tähtis roll innovatsiooni ja põhjendatud asendamise koordineerimises ja edendamises.

Asendamisvõrgustik

ECHA on loonud sidusrühmadele võrgustiku asendamisteabe vahetamiseks ja piiriülese koostöö edendamiseks ELis. Avakohtumine toimus 2017. aasta oktoobris.

Kas olete huvitatud võrgustikuga liitumisest? See on avatud kõikidele sidusrühmadele, kes on huvitatud ELi asendamisalgatuste aktiivsest toetamisest, tuues kokku avalikud asutused ja ametid, tööstuse, vabaühendused, teadusringkonnad ja konsultandid.

 

 Ohutumate kemikaalidega asendamine – Euroopa teabejagamisvõrgustik

LinkedIn rühm on arutelude korraldamise ja ohutumate kemikaalidega asendamise teabe jagamise koostööruum. Rühma eesmärk on kokku tuua ametiasutused, tööstusliidud, ettevõtted, teadlased, vabaühendused ja muud asjaomased osalejad, kellel on ilmne huvi asendamise vastu ja seonduvad kogemused ELi tasandil.

 REACH-määruse kohase sotsiaal-majandusliku analüüsi ja alternatiivide analüüsi tegijate võrgustik

Sotsiaal-majandusliku analüüsi ja alternatiivide analüüsi tegijate võrgustik (NeRSAP) loodi selleks, et vahetada arvamusi ja teavet põhimõtete, meetodite ja kogemuste kohta, mis on seotud REACH-määruse ja ELi või liikmesriikide kemikaaliõigustiku kohase sotsiaal-majandusliku analüüsiga ja alternatiivide analüüsiga. Võrgustik põhineb ECHA, liikmesriikide ning tööstuse sidusrühmade ja vabaühenduste koostööl.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display