Skip to Content
Skip to Content

ECHA registreerimistegevus

Euroopa Komisjoni nõudel koostab ECHA XV lisa kohased piirangutoimikud, vaatab läbi olemasolevad kanded ja uurib, kas on vaja koostada piiranguettepanek. Mõnikord teeb ECHA seda enda algatusel, eelkõige kui toodetes sisalduvate autoriseerimisloetelu ainetega kaasnevad lubamatud riskid. Tulemused esitatakse aruandes ja võimalike edasiste meetmete teave avaldatakse ECHA veebilehel. ECHA võib ettevalmistuse ajal algatada arutelud ja avaldada tõendite esitamise kutsed.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2