Skip to Content
Skip to Content

Piiramine

Piirangute eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda kemikaalide liigsete riskide eest. Piirangutega tavaliselt piiratakse või keelustatakse aine tootmist, turuleviimist (sh importi) või kasutamist, kuid piirangutega võidakse kehtestada ka mis tahes asjakohaseid tingimusi, näiteks nõuda tehnilisi meetmeid või erimärgistust.

Piirata võidakse mis tahes ainet eraldi, segus või tootes, sh aineid, mida ei pea registreerima, näiteks aineid, mida toodetakse või imporditakse alla 1 tonni aastas, või teatud polümeere.

REACH-piiranguid ei rakendata kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses kasutatavate ainete ning nende ainete suhtes, mis põhjustavad inimtervise riske ainult kasutamisel kosmeetikavahendites.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2