Skip to Content
Skip to Content

Muud allkasutajatega seotud küsimused

Muud allkasutajatega seotud küsimused

Allkasutaja ja REACH-registreerimine

Kui vajate ELis toimuvaks tegevuseks kemikaale, võib teil olla vajalik järgida REACH-määruses sätestatud registreerimistähtaegu. Olemasolevate kemikaalide registreerimise viimane tähtaeg on 31. mai 2018 ja see puudutab aineid, mida toodetakse ELis või EMPs või imporditakse sinna koguses 1–100 tonni aastas.

Kui tarnijad ei ole registreerinud aineid 31. maiks 2018, kuigi oleksid pidanud seda tegema, ei saa nad nende tarnimist jätkata. Te saate siiski oma äritegevuse kaitsmiseks samme astuda.

1. Tehke kindlaks oma äritegevuseks olulise tähtsusega ained.

 • Arvestada tuleb ka segude koostises olevaid aineid. Kui kasutate ELis valmistatud tooteid, mille valmistamiseks võidakse kasutada aineid, küsige oma tarnijatelt nende REACH-registreerimise staatuse kohta.
   

2. Kontrollige, kas ained on juba registreeritud. 

 • Registreeritud ained on loetletud ECHA veebilehel. Näha on ka see, kes on ained registreerinud.
   

3. Kontrollige, kas ained tuleks registreerida.

 • On tõenäoline, et aine tuleks registreerida, kui tarnija toodab või impordib seda üle ühe tonni aastas. Teatud tüüpi ainete registreerimise kohustus puudub, näiteks kui on tegu looduslike ainete või ainetega, mille registreerimis- või loa andmise nõuded on sätestatud muudes õigusaktides (nt toidus sisalduvad ained).
 

4. Registreerimata ainetega seoses selgitage välja, kas tarnijad kavatsevad need registreerida. 

 • Jaatav vastus või eelregistreerimine ei taga siiski, et tarnija aine registreerib.
   

5. Vajaduse korral otsige teisi tarnijaid. 

 • Aine registreerinud ettevõtted võib leida ECHA veebilehelt.
   

6. Kontrollige, et teie kasutusalad oleksid registreeringuga hõlmatud, eriti kui kasutate ainet uudsel viisil.

 • Kemikaalide kasutajatel on õigus teavitada tarnijaid oma kasutusaladest, et hõlmata need registreeringuga. See aitab tagada, et teie kasutusala on hõlmatud kokkupuutestsenaariumidega, mille hiljem saate.
 • Kui tegutsete organiseeritud sektoris, võib teie sektori organisatsioon olla koostanud kasutusalakaardid, mis kirjeldavad tavapäraseid kasutusalasid ja -tingimusi kokkulepitud vormingus, mida registreerijad saavad hõlpsasti kasutada. See säästab aega, sest tarnijaga ei ole vaja otse ühendust võtta. 
 

7. Kui ükski tarnija ei kavatse ainet registreerida, kaaluge selle otse importimist. 

 • Kui impordite üle ühe tonni ainet aastas, peate selle registreerima. 
 • Kuni kümne tonni puhul aastas on registreerimisnõuded väiksemad.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1