Skip to Content
Skip to Content

Muud allkasutajatega seotud küsimused

Muud allkasutajatega seotud küsimused

Allkasutaja ja REACH-registreerimine

Kui kasutate oma ELi toimingutes kemikaale, peate olema teadlik teie kasutatavate ainete registreerimisstaatusest. Viimane registreerimistähtpäev oli 31. mail 2018 ainete jaoks, mida toodetakse ELis/EMPs või imporditakse ELi/EMPsse koguses 1–100 tonni aastas tootja või importija kohta. 

Kui tarnijad ei ole registreerinud teile tarnitavaid aineid, ei vasta nad REACH-nõuetele ega saa neid aineid enam seaduslikult tarnida, välja arvatud erijuhtudel (nt kogus alla 1 tonni aastas). Võite kaitsta oma ettevõtet tarnete katkemise eest nii.

1. Tehke kindlaks oma ettevõtte jaoks kriitilised ained.

  • Uurige, mis on teie ettevõtte jaoks tingimata vajalikud koostisosad ja töötlemismaterjalid. See kehtib ka segudes sisalduvate ainete kohta.

2. Kontrollige ainete registreerimisstaatust ja vajaduse korral otsige alternatiivsed tarnijad 

  • Ohtlike kemikaalide puhul peaks registreerimisnumber olema ohutuskaardi punktis 1.1 ja segudes sisalduvate ainete puhul punktis 3.2.
  • Registreeritud ained on loetletud ECHA veebilehel. Tarnija staatuse kontrollimist selgitab küsimus ja vastus nr 399 „Kuidas saan kontrollida, kas tarnijal on kehtiv registreering?“
  • Aine registreerinud ettevõtted on loetletud ECHA veebilehel. Nende otsimist selgitab küsimus ja vastus nr 1516 „Kuidas tean, kas aine on registreeritud?“ 
  • On tõenäoline, et aine tuleb registreerida, kui tarnija toodab või impordib seda koguses üle 1 tonni aastas. Teatud tüüpi ainete registreerimise kohustus puudub, näiteks looduslikud ained või ained, mille registreerimis- või autoriseerimisnõuded on sätestatud muudes õigusaktides (nt toidus sisalduvad ained). Kahtluste korral soovitame selgituste saamiseks pöörduda oma tarnija poole.

3. Kontrollige, et registreering hõlmab teie kasutusalasid, eriti kui teie kasutusala on uudne.

  • Allkasutaja peab võtma kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud meetmed või alternatiivsed meetmed. Kokkupuutestsenaariumide saamisel peate kontrollima, kas need hõlmavad teie kasutusala. Lisateave on veebilehe jaotise „Lisateave allkasutaja kohustuste kohta“ vahelehel „Kasutusala kontrollimine“. NB! Teil on õigus teatada oma kasutusalad tarnijatele, et registreerijad saaksid need kasutusalad hõlmata oma registreeringutes.
  • Kui on olemas teie valdkonnaühing, võib see olla koostanud kasutusalakaardid, mis kirjeldavad tüüpilisi kasutusalasid ja -tingimusi kokkulepitud vormingus, mida registreerijatel on lihtne kasutada. See säästab aega, sest tarnijaga ei ole vaja otse ühendust võtta. Kontrollige ECHA veebilehel olevast kasutusalakaartide loetelust, kas teie valdkond on kasutusalakaardid esitanud.
  • Kahtluste korral soovitame selgituste saamiseks pöörduda oma tarnija poole.

4. Kui ükski tarnija ei ole registreerinud ainet, mida väga vajate, kaalutlege selle vahetut importimist 

  • Kui impordite ainet koguses üle 1 tonni aastas, peate selle registreerima.
  • Importimisel koguses alla 10 tonni aastas on registreerimisnõuded leebemad.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2